Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες, από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.

Σχεδιασμός δυναμικών ιστοσελίδων - Προώθηση - Ανακατασκευή Οικονομική, ασφαλή, και αξιόπιστη φιλοξενία σε τελευταίας τεχνολογίας ελληνικούς servers Κατοχύρωση domain names, Live υποστήριξη, Μοναδικές προσφορές

Περιβάλλοντα ανάπτυξης: Joomla, Wordpress

Βάση Δεδομένων: MySQL

Γλώσσες / Εργαλεία : PHP, HTML, SHTML, CSS

E-shop πλατφόρμες : Virtuemart, JoomShopping

 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» – 900 - 18.000 € για την δημιουργία e-shop
 Λήξη υποβολών 14 Σεπτεμβρίου 2022

 

  • Επιδότηση eshop έως και 90% !
  • Το ποσό επιδότησης είναι 90% και η επιχείρησή πληρώνει ΜΟΝΟ το υπόλοιπο 10% + την αξία ΦΠΑ του συνολικού τιμολογίου.
  • Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 1
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).

 

  • Κατασκευή eshop (δίγλωσσο, mobile responsive, AMEA friendly).
  • Φιλοξενία (hosting σε server) του eshop για 4 χρόνια.
  • Domain name του eshop για 4 χρόνια.
  • Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL για 4 χρόνια.
  • Τεχνική υποστήριξη όλων των τεχνικών λειτουργιών του eshop για 2 χρόνια.
  • Ψηφιακή προώθηση digital marketing σε Facebook/Instagram & Google Ads, για 6 μήνες

 

 

 

Τηλέφωνα

Σταθερό: 2102775489
Κινητό: 6977248207